Nye «Havskjer» med redusert miljøavtrykk og gode arbeidsforhold

Den nye trål- og ringnotbåten Havskjer er hele 80 meter lang og gjør seg bemerket med en rekke markante forbedringer for et redusert miljøavtrykk og bedre arbeidsforhold om bord.

«Havskjer» er bygget av danske Karstensens Skipsværft og skal brukes kombinert, som pelagisk tråler og ringnotbåt. Rederiet Havskjer AS er et datterselskap av Veibust Fiskeriselskap, eid av ålesunderen Henning Veibust.

Ringnoten Havskjer

Sikkerhet og gode arbeidsforhold i fokus

Nye «Havskjer» er bygget med fokus på forbedret sikkerhet og gode arbeidsforhold: – I likhet med vår andre båt «Havstål», har vi vanntett lastedekk. Vi har også hevet tråldekket i akter en hel etasje, som tilrettelegger for gode arbeidsforhold for mannskapet om bord og øker den totale sikkerheten, forteller reder Henning.

“Take-me-home” funksjon gir grønnere seilas

Det er videre lagt stor vekt på skrogets utforming, med tanke på driftsprofil, som er optimalisert for lavest mulig bruk av drivstoff. Anlegget forsynes med take-me-home funksjon, som muliggjør diesel-elektrisk seilas. Fartøyet får varmegjenvinning fra alle motorer, LED-belysning over det hele samt flere tiltak for å sikre lavest mulig energiforbruk.

Kortere tid fra fangst til ferdig vare

Henning er opptatt av miljø og bærekraft og han er fornøyd med at hele fiskerinæringen har hatt fokus på dette i lang tid. – Ny teknologi og riktig anvendelse av den tilrettelegger for kunne forvalte ressursene vi fisker påog båtene vi bruker til å fiske med på best mulig måte. Vår anvendelse av ny teknologi er med påå effektivisere driften; ved at den tilrettelegger for kortere driftstid og da mindre dieselforbruk, samt at effektivisering er med på å øke kvaliteten på fisken.

Mer enn 40 norske leverandører

Selv om båten er bygget i Danmark har norske leverandører gjort seg gjeldende på utstyrsfronten: – Det er minst 40 norske leverandører som er involvert og har levert utstyr til «Havskjer». Vi har ikke inngått kompromiss på noe, og har valgt utstyr utelukkende ut i fra hvem som leverer den beste kvaliteten. Det er veldig hyggelig da at størsteparten av våre leverandører er lokale, kjente norske merkevarer.

Forsikret av Møretrygd siden tidlig nittitallet

Henning har forsikret alle sine båter hos Møretrygd og det var et naturlig valg at også «Havskjer» skulle forsikres her: – Jeg innledet mitt kundeforhold til Møretrygd tidlig på 90-tallet. Og det er det gode grunner til. I tillegg til at det var viktig å velge lokalt for å tilfredsstille patrioten i meg, er Møretrygd enkel å komme ikontakt med, har korte beslutningsveier og tilbyr konkurransedyktig pris. Viktigst av alt er den gode måten vi gjennom snart tre tiår har blitt ivaretatt, avslutter han.Vi gratulerer rederiet med nye «Havskjer» og takker for tilliten med valg av Møretrygd som forsikringsselskap.

Skitt fiske!

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024