• Beredskapsøvelse hos Atlantic Viking

 • Tilskudd til skadeforebyggende arbeid

 • Rabatt på e-læringskurs hos ASK for våre kunder

 • Vi er Granne

 • Skreddersydde sjøforsikringer

I Granne er vi opptatt av å hindre skader på personer og materiell. Vi har 24 timers beredskap for å hjelpe deg når den alvorlige situasjonen har oppstått. I tillegg arrangerer vi øvelser, låner ut termografikkamera og gir tilskudd til skadeforebyggende tiltak.

Vakttelefon +47 70 10 12 50

Marinforsikringer

 • Pakkeforsikring - mannskap

  Pakkeforsikringen er en sammensatt forsikring, bestående av yrkesskade-, ulykkes-, gruppelivs- og tingforsikring. Forsikringsbehovet varierer med fartøy, arbeidsområde og en rekke andre faktorer. Våre rådgivere innen marinforsikring tar gjerne en gjennomgang med deg.

  Vilkår Pakkeforsikring 2023

 • Næringsfartøy under 15 meter

  Forsikringen skal dekke de økonomiske konsekvensene av plutselige og uforutsette hendelser utenfor rederens og mannskapets kontroll. Forsikringsbehovet varierer med fartøy, arbeidsområde og en rekke andre faktorer.

  Vi tar gjerne en gjennomgang for å avdekke behovene knyttet til ditt eller dine fartøy.

  Se vilkår FAL 280

 • Næringsfartøy over 15 meter

  Granne forsikrer de fleste typer fartøy, som fiskebåter, brønnbåter, servicebåter og offshorefartøy. Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av plutselige og uforutsette hendelser utenfor rederens og mannskapets kontroll.

  Vi tar gjerne en gjennomgang for å avdekke behovene knyttet til ditt eller dine fartøy.

  Se Nordic Plan

Skjema

Vi er Granne

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2023