Pakkeforsikringen er et viktig sosialt gode for mannskapet. Derfor er den også hjemlet i tariffavtalen eller fiskerioverenskomsten samt Lov om yrkesskadeforsikring.

Ytelsene fra forsikringen kan variere alt etter hvilken tariffavtale som gjelder og hvilken avtale som er inngått mellom rederiet og forsikringsselskapet.

Vil du vite mer? Ta kontakt med en av våre rådgivere på området Sjøforsikring.

Personforsikring/pakkeforsikring

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024