Møtevirksomhet

Rett bedriftsforsikring for deres bedrift

Hvilket risikonivå er dere komfortable med?

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop
[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

Den siste ingrediensen i et godt forsikringsvalg er subjektiv, og her kreves det kunnskap, erfaring og skjønn for å kunne sette to streker under svaret.

Konsekvenstenkning: Hvor går grensen deres?

I forsikringssammenheng må du innta en «i verste fall»-holdning. En dyktig forsikringsrådgiver evner å forklare konsekvensene av et verstefallsscenario opp mot ulike forsikringsalternativer på en måte som er forståelig for dere. Det er viktig for oss i Granne at dere opplever at dere har kontroll på egne forsikringsvalg, og at informasjonsbehovet har blitt møtt utover det som inngår i informasjonsplikten vår.

Risikovillighet er helt individuelt. En viktig del av jobben som forsikringsrådgivere handler derfor om å avdekke hvilket risikonivå dere er komfortable med – og gi råd deretter. Da er det også viktig at dere har tillit til den som gir dere råd.

Kunnskap bygger tillit

Det finnes ingen snarvei til å bygge tillit. Som forsikringsrådgiver må du ha oppdatert kunnskap om hva som rører seg i de ulike bransjene vi jobber mot. For et transportfirma vil drivstoffprisene stå høyt på dagsorden når vi snakker om risikobildet, mens en entreprenør vil ha behov for å vite hva som er gjeldende krav i henhold til Norsk Standard (NS). Denne type kunnskap er helt avgjørende for å kunne avdekke forsikringsbehovet og skape trygghet.

Alle våre forsikringsrådgivere er autoriserte og spesialisert innenfor sine bransjer og arbeidsområder. På den måten kan vi gi relevante råd, og finne den løsningen som er rett for deres bedrift.

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop
Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024