En god granne

Er du medlem i et av idrettslagene vi sponser, får du 10% rabatt på forsikringene hos oss, i tillegg til andre rabatter som pakkerabatt.

Ta kontakt med oss for et godt tilbud (husk å skrive hvor du er medlem).

Våre privat-rådgivere

Vi ønsker å bidra til at vår region skal være et godt sted å vokse opp i, utdanne seg i og bli boende i. Vårt bidrag inn i dette er lokale samarbeid og innkjøp.

Vi ønsker å være en god samarbeidspartner som deler kunnskap og er åpen for endring. Vi er til stede med deltagelse i læringsarenaer og næringsforeninger, og gjennom spons av idrett og kultur.

Har du lyst til å bli bedre kjent med oss i Granne?
Vi har laget film for å feire vår lange og stolte historie og vårt nye navn.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024