Mann med lue i bil

Ansvar, delkasko, kasko: Hva er forskjellen?

Lær de viktigste forskjellene mellom de ulike nivåene av bilforsikring.

Som bileier finnes det flere nivåer av bilforsikring du kan velge mellom. Hvilket nivå som er rett for deg avhenger av bilen din, praktiske behov og risikovillighet. Det er viktig at du velger en forsikring som gir deg en følelse av trygghet i hverdagen – og det er sjelden noen angrer på at de valgte en god forsikring. Her er de viktigste forskjellene:

Ansvar

Ansvarsforsikring er obligatorisk og lovpliktig for alle registrerte kjøretøy og for alle uregistrerte kjøretøy som kan gå fortere enn 10 km/t. Dersom du skader noen i trafikken eller påfører skade på andres bil eller eiendom, vil en ansvarsforsikring dekke kostnader tilknyttet dette. Står du registrert som eier av et kjøretøy og har glemt ansvarsforsikring, må du betale et gebyr for perioden du ikke har vært forsikret. I tillegg blir du økonomisk ansvarlig for eventuelle skader du forårsaker.

Ansvarsforsikringen dekker ikke skadene på din egen bil, som tar oss videre til neste nivå av bilforsikring:

Delkasko

Denne forsikringen dekker det mest grunnleggende for din egen bil, i tillegg til det ansvarsforsikringen inkluderer. Delkasko dekker skader i forbindelse med brann, tyveri, skader på glassrute, redning og veihjelp. Denne forsikringen kan være et greit alternativ dersom du har en litt eldre bil uten lån eller pant.

Kasko

Har du investert litt i bilen din, leaser eller har billån, er det nok kasko som er det rette forsikringsalternativet for deg. Kasko dekker alt delkaskoforsikringen dekker, i tillegg til andre kostbare hendelser du kan bli utsatt for som bilist. Dette kan for eksempel være kollisjon, totalskade, feilfylling av drivstoff, tap av bilnøkkel eller skade påført av dyr. I tillegg dekker kaskoforsikringen leiebil hvis din egen bil må på verksted som følge av en erstatningsmessig kaskoskade.

Superdekning

For deg som har et nyere kjøretøy og setter ekstra pris på økonomisk forutsigbarhet, vil superdekning være det beste alternativet. Vår beste dekning inkluderer blant annet utvidet leiebildekning, utvidet forsikringssum for skader på fastmontert utstyr og erstatning av bagasje stjålet fra låst bil. Dersom bilen blir totalskadet får du en høyere erstatning enn det kaskodekningen gir, i tillegg til at resterende engangsbeløp (startleie) dekkes for leaset bil. Med superdekning er også egenandelen mindre enn det du hadde måttet betale med de andre forsikringstypene.

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop
Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024