Beredskapsøvelse for båtene Langøy og Magne Arvesen

Granne forsikring har nylig avholdt en omfattende beredskapsøvelse for båtene Langøy og Magne Arvesen, samt deres respektive rederikontorer Prestfjord og Engenes Fiskeriselskap. Øvelsen hadde som mål å simulere en nødsituasjon, og dermed sette beredskapssystemene til rederiene på prøve.

Beredskapsøvelser er avgjørende for å sikre at alle involverte parter er godt forberedt på en reell hendelse. Gjennom realistiske scenarier kan vi teste og evaluere prosedyrene våre, noe som gir verdifull innsikt i hvordan vi kan forbedre og styrke våre beredskapsplaner.

Under øvelsen ble både mannskapet om bord på Langøy og Magne Arvesen, samt ansatte ved rederikontorene, stilt overfor utfordrende situasjoner som krevde rask og effektiv respons. Dette omfattet blant annet simuleringer av tekniske feil, medisinske nødsituasjoner og ekstreme værforhold. Alle deltakerne viste stort engasjement og profesjonalitet, noe som er essensielt for å sikre en vellykket håndtering av faktiske nødsituasjoner.

Et av hovedmålene med øvelsen var å identifisere eventuelle svakheter i eksisterende rutiner. Dette kan omfatte alt fra kommunikasjonssvikt til behov for oppdatert utstyr. Ved å gjennomføre slike øvelser regelmessig, kan vi lukke hull i sikkerhetssystemene og dermed øke tryggheten for både mannskap og rederi.

Tilbakemeldingene fra øvelsen vil nå bli analysert, og vi vil komme med anbefalte tiltak for å forbedre våre beredskapsrutiner. Dette kan inkluderer oppdatering av prosedyrer, forbedret opplæring for mannskapet, og investering i nytt utstyr der det er nødvendig.

Granne forsikring er forpliktet til å sikre at våre kunder er så godt forberedt som mulig på enhver hendelse. Gjennom kontinuerlige beredskapsøvelser kan vi ikke bare øke sikkerheten, men også bygge tillit og trygghet blant våre kunder.

Vi takker alle deltakerne for deres innsats og ser frem til å fortsette arbeidet med å forbedre våre beredskapsrutiner. Sikkerhet og beredskap vil alltid være en av våre høyeste prioriteter her i Granne.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024