Norma Cyber: Styrking av maritim motstandsdyktighet

Hos Granne forsikring er vi klar over at maritim industri står overfor stadig utviklende cybertrusler. Som en del av vårt engasjement for å beskytte våre fartøy og sikre operasjonell kontinuitet, er vi stolte av å kunngjøre at alle våre båter over 15 meter nå er inkludert i Norma Cyber.

Hvorfor er dette viktig?

Omfattende beskyttelse: Ved å samarbeide med Norma Cyber forbedrer vi vår kollektive motstandsdyktighet mot cyberrisiko. Norma Cyber tilbyr et robust rammeverk for effektiv informasjonsdeling og trusselintelligens.

Operasjonell kontinuitet: Våre fartøy spiller en kritisk rolle i global handel, transport og logistikk. Enhver forstyrrelse på grunn av cyberhendelser kan få vidtrekkende konsekvenser. Norma Cyber utstyrer oss med verktøyene for å oppdage, reagere og komme raskt tilbake.

Samarbeid: Norma Cyber fremmer samarbeid mellom maritime interessenter, inkludert myndigheter, forsikringsselskaper og rederier. Sammen skaper vi et sterkere forsvar mot cybertrusler.

Hva tilbyr Norma Cyber?

Intelligens og informasjonsdeling: Pålitelig intelligens basert på beviste metoder sikrer rettidig bevissthet om trusler.

Hendelses- og krisehåndtering: Umiddelbar støtte under kritiske hendelser, tilgjengelig 24/7, 365 dager i året.

Sikkerhetsoperasjoner: Et spesialisert sikkerhetsoperasjonssenter (SOC) tilpasset maritim industri. Bli med oss i å styrke vår maritime cybersikkerhet.

Sammen seiler vi trygt inn i den digitale fremtiden!

Lær mer om Norma Cyber her.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024