Dette bør du gjøre på hytta ved store snømengder

Har du tenkt over hva taket på hytta tåler? Klimaet endrer seg stadig, og vi kan forvente perioder med mye snø og nedbør i vinterne fremover. Som hus- og hytteeier er det viktig å følge med og gjøre nødvendige tiltak, selv om du har forsikring.

En grei huskeregel er å måke taket når snømengden stiger over 50 cm. Hus som er oppført mellom 1950 og 1979, vil vanligvis være konstruert slik at det tåler inntil 50 cm tørr, gammel snø eller 40 cm våt snø på taket, ifølge Direktoratet for byggkvalitet.

Nyere bygg, oppført etter 1980, skal tåle vesentlig mer, opp til 1,20 meter, men her må du selv sjekke hva som gjelder for din hytte. Hva taket skal tåle, vil stå i beregningsgrunnlaget fra da bygningen ble oppført, eller hos kommunen.

- Snakk med kommunen, lokalkjente, naboer og andre, som vet hvor mye hyttene i området skal tåle, forteller skadesjef Sindre Vasset i Granne.

- Skade på bygning på grunn av store snømengder kan føre til avkortning av forsikringsutbetalingen, dersom eier ikke har gjort nødvendige tiltak for å unngå skade. Sikkerhetsforskriftene i forsikringsvilkårene sier blant annet at “snø skal fjernes fra tak og terasser/verandaer for å forhindre skade ved snøtyngde og ras”. Måk derfor i god tid før tålegrensen er nådd.

Her er Grannes gode råd mot snøtunge tak:

  • Sjekk hva taket skal tåle
  • Måk i god tid før tålegrensen er nådd
  • Måk i god tid før nedbøret endrer seg til regn. Da kan snøen bli enda tyngre
  • Få hjelp av naboer til å sjekke taket dersom du ikke er på hytta
  • Vær en god granne og gi beskjed til andre naboer dersom du ser at taket deres har mye snø
  • Pass på sikkerheten til deg og de rundt deg når skal fjerne snøen
  • Sjekk hvor snøen lander når du måker
  • Ikke fjern all snøen. La det være igjen mellom 10-20 cm for å unngå å skade taket under
  • Måk jevnt slik at det ikke blir skjevbelastninger

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024