Gode råd ved skolestart

Det nærmer seg skolestart, og for mange barn innebærer dette deres første virkelige møte med trafikken.

Både foreldre og bilister bør være ekstra oppmerksomme i denne tiden, og det kan være lurt å trene på skoleveien med barnet før skolestart. Husk at barna ikke kan bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg, og at de ikke alltid forstår at biler kan dukke opp når de selv ikke ser dem.

Barna trenger hjelp og god opplæring av gode voksne som rollemodeller for å bli gode trafikanter.

Dersom det er mulig, kan det være lurt å gå eller sykle sammen med barna den første tiden, til barna blir trygge på skoleveien. Må du kjøre til skolen, kan løsningen være å parkere litt unna skolen og gå den siste biten med barnet.

Skolene har ofte forebyggende tiltak og regler om trafikksikkerhet, blant annet om sykling. Hvor gammel barna bør være når de sykler, bør hver enkelt skole ta stilling til ut ifra elevenes forutsetninger og lokalt trafikkmiljø. Sjekk med din skole. Det er også av stor betydning hvor mye trening og opplæring barna har fått, og opp til foreldrene hvorvidt barna bør få sykle til skolen eller ikke.

For å kunne sykle alene til skolen er det viktig at barna mestrer sykkelen godt, har god balanse, kan gi tegn, se bakover og ikke minst kunne stanse, samt at de kan grunnleggende trafikkregler. Viktigst av alt; bruk hjelm.

Vi oppfordrer alle bilister til å være ekstra våkne på veiene de neste ukene, og ønsker alle barna lykke til på første skoledag!

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024