Kommersielt fartøy til havn

Rett forsikring for kommersielle fartøy

God sjøforsikring baserer seg på tette samarbeid mellom kunde og forsikringsselskap.

Forsikringsselskaper innen marin næring opererer i stor grad med de samme vilkårene. I Norge er forsikringsvilkårene for fartøy over 15 meter bestemt av Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013, som er utarbeidet i samarbeid mellom rederinæringen og forsikringsselskapene selv. For fartøy under 15 meter har sammenslutningen av marine forsikringsselskaper «CEFOR» utarbeidet egne standardvilkår basert på forsikringsavtaleloven av 1989.

Når vilkårene er like er det er andre verdier som skiller forsikringsselskapene fra hverandre. For Granne har nærhet til kundene vist seg å være det sterkeste konkurransefortrinnet i arbeidet med å tilby den beste sjøforsikringen.

Den nære rådgiveren

Tid er penger, og det er få næringer dette er så nærliggende for som den marine. Når en skade har skjedd teller hvert minste sekund frem til fartøyet er tilbake i sikker drift. Da er det avgjørende at forsikringsselskapet er på banen for å løse utfordringer raskt og riktig.

For havarisjef i Granne, Erling Olger Kløvning, er det helt naturlig å være en involvert samarbeidspartner for kundene.

Når uhellet først er ute må vi kunne snu oss raskt, være til stede og komme frem til gode løsninger på en effektiv måte. Kundene har ikke tid til å vente på avgjørelser som skal innom et hovedkontor eller ulike avdelinger, saksbehandlere og beslutningstakere. Derfor er det en fordel at Granne er et lokalt forsikringsselskap med korte beslutningslinjer, forteller Erling.

Som havarisjef er Erling Olger Kløvning involvert i skadesaker hele veien, fra fartøyet kommer inn og til det seiler igjen. Alltid med det samme målet for øye: Å få fartøyet raskest mulig tilbake i drift.

Det er også den tilbakemeldingen vi får fra kundene etter et skadeoppgjør, sier Erling. Kundene melder om at vi er raskt på banen med tett oppfølging, og bidrar til enighet om gode løsninger mellom reder, surveyor, verft og forsikringsselskap, forteller Erling Olger Kløvning havarisjef i Granne.

Skadeforebyggende tiltak

I tillegg til å være aktivt til stede når uhellet er ute jobber Granne med å sørge for at skadene ikke skjer. Som en del av vårt skadeforebyggende program arrangerer vi profesjonelle beredskapsøvelser for rederiet, brannøvelser ombord på fartøyene og tjenester som utlån av termografisk kamera - helt kostnadsfritt. Granne gir også tilskudd til skadeforebyggende tiltak utover det som er lovpålagt, som AIS-sender på redningsvester og kameraovervåkning av maskiner på mindre fartøyer. Havarisjef Erling Olger Kløvning understreker at Granne tilbyr mye mer enn forsikring.

Marinavdelingen i Granne brukes ofte som en teknisk sparringspartner på alt som angår sikker drift. Målet er å bistå kundene med å avverge havari og farer til sjøs, forteller havarisjef Erling.

Sentralt i hva som inngår i en god sjøforsikring står mye av det som ikke inngår i forsikringsvilkårene, som tette samarbeid mellom kunde og forsikringsselskap og skadeforebyggende tiltak.

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop
Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024