Båt på land

Slik klargjør du båten til vinteren

Her får du noen tips og råd til hvordan du kan sikre at båten er best mulig ivaretatt før vinteropplag.

1. Løst utstyr skal fjernes og lagres innendørs

Dyrt utstyr som er lett å demontere anbefaler vi fjernes fra båten når den ligger i opplag. En del elektronikk kan også ta skade av fukt som kan oppstå om bord i båten under opplag på land. Puter og madrasser kan også få fuktskader og bør oppbevares på egnet plass. Løst utstyr skal være innelåst.

Frostsikring er viktig. Vanntank, vannledninger og kraner nedtappes og tømmes. Skroget sjekkes innvendig og vann eller oljesøl som eventuelt tørkes opp og fjernes.

Båten spyles og vaskes straks den er på land. Dette sparer mange timer med arbeid til vårpussen.

2. Står båten på tilhenger skal tilhengeren være låst

3. Foreta tilstrekkelig frostsikring av motor og septik-systemer

Dette arbeidet bør utføres av kyndige personer med ansvarsforsikring. Konsekvensene av mangelfull frostsikring kan være store, og båtforsikring forutsetter at frostsikringen utføres i henhold til motorfabrikantens anbefalinger.

4. Dersom båten ligger fortøyd på vannet høst eller vinter må du:

  • Sjekk fortøyningene og bytt slitt tau. Fortøyninger skal ha påmontert fortøyningsfjær. Dimensjon på fortøyning/førtøyningstauet skal økes når båten ligger på sjøen vinterhalvåret. Å doble opp fortøyningstamper, kan være en billig forsikring for å hindre skade. Fortøyninger skal tåle påregnelig vær for årstiden. I tillegg til brest, skal det benyttes spring både forut og akter.
  • Det skal benyttes tilstrekkelig med fendere, slik at fartøy ikke skades med eventuell kontakt mot bryggen. Det bør være fastmonterte fendere på brygga. Løse fendere som henger på båten, vil ofte ende opp på brygga ved dårlig vær/slingring.
  • For fartøy med kalesjer eller takluker, er det fornuftig å sikre dette med ekstra surring over, gjerne med nett eller med noe enkelt billig tau.
  • Sjekk at selvlenssystemet fungerer som forutsatt. Selvlens kan lett tettes av høstløv eller andre ting som ligger i båten. Fartøy med motorbrønn (påhengsmotor) bør unngå at akterenden av båten ligger mot vind og bølger. Fare med akterenden mot vind og bølger er at påhengsmotor «brønn» fylles med sjø og hvis det for eksempel er utett gjennomføring av kabler, fylles innerskroget med vann. Når selvlensåpninger kommer ned mot vannflaten kan båten fylles med vann i løpet av få minutter.

5. Lukk ventiler for vanninntak og uttak under vannlinjen når båten ligger i vannet

  • En lukket ventil vil kunne forhindre at båten synker selv om man får en frostskade på en komponent tilknyttet vanninntak og uttak. For båter som ligger i vinteropplag på vannet skal alle ventiler i skroggjennomføringen under vannlinjen være stengt når båten ikke er i bruk.
  • Ligger båten i opplag på land anbefales at alle vannventiler holdes åpne.

6. Sørg for å holde båten fri for snø og is

Dette reduserer risikoen for at båten kan velte på land eller ligge lavere i sjøen og ta inn vann gjennom drev, skroggjennomføringer eller via selvlenssystemet som ellers ved normale forhold ligger over vannlinjen.

7. Husk at du som båteier er pliktig til å holde jevnlig tilsyn med båten din

  • Dette er spesielt viktig ved varsel om kraftig vind eller store nedbørsmengder. Ved jevnlig tilsyn vil man kunne forhindre skader og oppdage skader som er i ferd med å utvikle seg.
  • Det skal være forsvarlig tilsyn med båt, tilbehør og fortøyninger. Båten skal holdes lens.
  • Brudd på sikkerhetsforskriften kan medføre at retten til erstatning kan falle helt eller delvis bort.

Har du spørsmål knyttet til dette? Ikke nøl med å ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024