Bløggebåten Hordafjell

Automatisert bløgging er fremtiden

– Testingen har fungert fantastisk bra og jeg er veldig fornøyd med det mannskapet har fått til, sier Sigve Drønen. Han er operasjonssjef i Br. Birkeland Farming som har den daglige driften av bløggebåten “Hordafjell”. Testingen er nå ferdigstilt og med tre turer i uken er båten i full drift.

I februar ble “Hordafjell” levert til Thermo Service AS. Fartøyet skal bløgge oppdrettsfisk for de to oppdrettsselskapene Blom Fiskeoppdrett og Kobbevik og Furuholmen Oppdrett. Testingen ble ferdigstilt for halvannen måned siden og det gikk over all forventning. – Alt fungerte som det skal. Små tilpasninger må til, men det er forventet med en ny båt. Det er mye nytt som skal læres, både til havs og på land, så det tar selvsagt tid før alt er innarbeidet. Det skjer ikke over natten , sier Sigve. Nå kan båten gå tre turer i uken med 150 tonn pr tur. Samtidig jobbes det med å “tune inn” båten og øke antall turer for å øke kvantum.

Ett år, to fartøy

For ett år siden ble “Hordabas” levert til samme eier. Det er også en bløggebåt, men den fungerer som en bergingsbåt som tar vare på døende fisk. Mens “Hordabas” kan gå med 50 tonn fisk, kan “Hordafjell” gå med nærmere 150 tonn. En annen forskjell er at “Hordafjell” er automatisert. Fisken pumpes om bord til en sorteringskasse og videre inn i motstrømskar. Fisken svømmer inn i en av de tolv kanalene der de bedøves før de bløgges. Både “Hordabas” og “Hordafjell” er forsikret hos Granne.

Full bemanning

“Hordafjell” er bemannet til det fulle med seks personer, og med en kvinnelig styrmann på 25 år er det full kontroll på sakene. Korona til tross, om bord Hordafjell er det full drift. – Vi er veldig glade for at det er full aktivitet, og håper det fortsetter. Dette skyldes i stor grad et mannskap som er flinke til å ta nødvendige forhåndsregler, sier Sigve som er positiv til fremtiden.

Inne i Bløggebåten Hordafjell
Bløggebåten Hordafjell
Bløggebåten Hordafjell
Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024