Beredskapsøvelse gjennomført for to av våre kunder

Granne er opptatt av å hindre skader på personer og materiell.

Som en del av våre skadeforebyggende tiltak gjennomfører vi beredskapsøvelser hele året gjennom. Dette for å sikre at rederi er godt rustet til å håndtere en situasjon der ulykker inntreffer om bord. Dette er noe vil tilbyr gratis til våre kunder.

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

Nylig forberedte og gjennomførte vi en fullskala beredskapsøvelse for de to lokale rederiene Nordic Wildfish og Nye Giske Havfiske. Tilbakemeldingene i etterkant var unisone; dette er en viktig øvelse som gir et godt erfaringsgrunnlag og som bidrar til å skjerpe egne rutiner og prosedyrer.

Beredskapsøvelsen skal fremstå så reell som mulig. Denne gangen samarbeidet vi med journaliststudenter fra Høgskolen i Volda for å synliggjøre det mediepresset en alvorlig hendelse kan utløse. Fiktive pårørende ringte til deltakerne for å vise det informasjonsbehovet som oppstår. I tillegg samarbeider vi med forskjellige nødetater. Det kan være HRS, kommunens kriseteam, politi, Sjøfartsdirektoratet, kystverket, P&I etc. I etterkant av øvelsen mottar rederiene en rapport som sammenfatter hendelsesforløpet.

Vi i Granne initierer og gjennomfører fem til seks beredskapsøvelser i året. Dersom en alvorlig hendelse oppstår stiller vi i 24 timers beredskap for å hjelpe.

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop
Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024