Skal du på Lofotfiske i år? Sjekk sjarken før du drar

Lofotfisket er det årlige sesongfisket etter gytemoden torsk (skrei) i Lofoten i tiden februar–april. Fisket har i mange århundrer vært svært viktig for både lokal og nasjonal økonomi, og fiskebåter fra store deler av norskekysten finner hvert år på denne tiden veien til Lofoten for å delta i fisket. Nå er sesongen godt i gang, og mange av våre sjarkkunder vil ta turen nordover. Da kan det være fornuftig å ta en sjekk av sjarken før avreise.

Forebygg skader

Sjekk av sjarken før avreise er viktig av flere årsaker. For det første kan det bidra til å oppdage eventuelle feil eller skader på båten som kan føre til ulykker eller havari. Dette kan være alt fra lekkasjer, feil på motor eller navigasjonsutstyr, eller skader på båten som kan påvirke stabiliteten.

For det andre, er det viktig å sjekke at man har riktig sikkerhetsutstyr om bord. Dette inkluderer redningsvester, livbøyer, nødbluss og annet utstyr som kan bidra til å redde liv i tilfelle av ulykker. Det er også viktig å ha en plan for hvordan man skal håndtere nødsituasjoner, og å sørge for at alle om bord er klar over hva som skal gjøres i tilfelle av en nødsituasjon.

Råd fra dine Granner

Som ditt forsikringsselskap ønsker vi å oppfordre deg til å være forsiktige og å følge sikkerhetsrutiner for å sikre en trygg og vellykket opplevelse under lofotfiske.

Skjema til «sjekk sjarken» fra Sjøfartsdirektoratet finner du her.

Har du spørsmål til sikkerhet ombord, gjerne kontakt oss.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024