Vi gratulerer med den femte Gunnar Langva

I november 2019 ble M/S Gunnar Langva overlevert til rederiet i Ålesund med samme navn.

Det er Gunnar Langva og broren som eier rederiet 50-50, og det er stor tro på at det skal komme flere generasjoner inn i selskapet som har 70-årsjubileum neste år. Det var i desember i 1951 at far og onkel av nåværende reder Gunnar Langva startet opp rederiet. Den nye båten ble døpt i Ålesund 11. januar, og alt var som det bruker å være på Sunnmøre; en flott dag hvis man ikke tenker på været. Datteren til Gunnar, Monica Langva, var gudmor også denne gang. Ved forrige dåp måtten det noen forsøk til før flasken knuste, men nå 16 år senere holdt det med et treff i siden på båten – og det kan jo bare bety ekstra lykke.

Det er 10 mann og en lærling på båten. Av nytt utstyr har den blant annet et overbygd shelterdekk som kan løftes opp. De er heller ikke avhengig av utstyr på land nå som de kan gjøre lossing i sjø. Begge disse mulighetene gjør arbeidet både sikrere og mer effektivt. – Vi har brukt Kongsberg Maritime som hovedleverandør denne gangen også fordi vi var veldig fornøyd med gamlebåten. Vi har fisket bra, hatt godt utstyr, og ikke vært plaget med noe som har gått i stykker. «Never change a winning team» sier reder Gunnar Langva, som har hatt Møretrygd som sitt forsikringsselskap. – Vi er godt fornøyd, selv om båten ikke har hatt de største problemene; bank i bordet.

Rederiet er fra «Skråstrekøya» Langva/Flemsøy/Skuløy, men basen er Osholmen. Der har de nå gjort klart til en ny prøvetur. Om alt går etter planen går reisen ut på havet for sildefiske. Gunnar Langva fisker i Norskehavet, Nordsjøen, Vest for Irland, av og til Island og i Barentshavet. Det er både trål og ringnot, og de tråler for det meste kolmule og med not fisker de både sild og makrell. – Vi ser lyst på fremtiden, både for vår egen del og for næringen. Fiskerinæringa har vel aldri hatt så gode tider som nå.

Vi gratulerer Gunnar Langva med ny båt, og ønsker lykke til med fisket!

Båten Gunnar Langva
Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024